Korektury.org - slovo nezmůže nic bez myšlenky


 

Potřebujete prezentovat Váš text veřejně?

Chcete oslovit klienta nebo odevzdat gramaticky správnou studijní práci?

Udělejte to bez chyb!

Již několik let provádím jazykové korektury textů v tištěné i elektronické podobě. Často opravuji propagační materiály, internetové prezentace, studentské práce atd. Koriguji novinové články, řadu měsíců jsem spolupracovala s týdeníkem Listy moravskoslezské.

Kontroluji nejen pravopis, gramatiku a stylistiku, ale i věcnou správnost odborných textů.

Kontrola pravopisu

oprava pravopisných chyb, interpunkce a vlastních jmen

Kontrola gramatiky

kontrola bezchybného skloňování, časování a stavby jazyka

Kontrola stylistiky

kontrola jazykového stylu a srozumitelnosti textu v různých oblastech lidské činnosti

Věcná kontrola

ověření termínů a věcné správnosti textu

© 2008 Atrix.cz