Korektury.org - slovo nezmůže nic bez myšlenky


 

Účel korektury

Jazykové korektury textů zahrnují opravy zjištěných chyb, nepřesností, nesrovnalostí výtisku sazby a rukopisu. Vlastní provádění korektur vyžaduje velmi pečlivý a trpělivý přístup a výborné znalosti pravopisu, typografických a estetických pravidel, příslušných norem a odborného názvosloví. Postarám se Vám jak o bezchybnost, tak o grafickou stránku textu. Moje filozofie plyne z přesvědčení, že správně napsaný text působí profesionálně a významně pomáhá zvýšit Vaše hodnocení a prestiž ve společnosti.

Jakým přínosem pro Vás bude jazyková korektura?

Kvalita textu – posílí hodnotu Vašeho textu, který je určen ke zveřejnění
Dokonalá vizitka – bezchybným a dobře graficky upraveným textem zanecháte dobrý dojem
Naplnění Vašich potřeb – text má výpovědní hodnotu, je srozumitelný, jasný a čtivý
Jistota – můžete se spolehnout, že je Vámi prezentovaný text bezchybný
Čas – ušetřím Vaši námahu, můžete se věnovat činnostem, které jsou pro Vás prioritní
Individuální přístup – ráda se s Vámi dohodnu na Vašich požadavcích a přáních
Cena – nabízím smluvní ceny, výrazné slevy pro studenty a snížení ceny za bezchybnost

© 2008 Atrix.cz