Korektury.org - slovo nezmůže nic bez myšlenky


 

Způsob korigování

V rámci korektur Vám nabízím dvě varianty textů:

    Text v tištěné podobě podrobím kontrole a následné chyby zaznamenám pomocí standardně zavedených korektorských značek.

    Text v elektronické podobě se koriguje v běžných textových editorech, jako je např. MS Office. Abyste měli přehled o zavedených opravách, všechny změny v souboru Vám barevně vyznačím.

Součástí každé jazykové korektury je odůvodnění vybraných oprav a změn v textu, které Vám pošlu ve zvláštní příloze.


© 2008 Atrix.cz